Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο Κατεβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ STEFANEL!

  Το παρόν ενημερωτικό υλικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός» ή ο «ΓΚΠΔ»), σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής ο «Ιστότοπος») ή όταν επισκέπτεστε ένα από τα καταστήματά μας. Το ενημερωτικό υλικό παραθέτει επίσης τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και τα δικαιώματα που έχετε ως Υποκείμενο των δεδομένων. Κάνοντας κλικ σε κάθε παράγραφο του ενημερωτικού υλικού, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

  Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τη χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο και στα σημεία πώλησης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η OVS S.p.A. με έδρα στη διεύθυνση Via Terraglio, 17 – 30174 Βενετία Μέστρε, ΑΦΜ και Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ: 04240010274 (εφεξής η «OVS»). 

  Παρακάτω θα βρείτε τον πλήρη κατάλογο όλων των σκοπών για τους οποίους συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε κάθε παράγραφο για περισσότερες πληροφορίες.


  ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

  

  Σκοποί της επεξεργασίας: για να επιτρέπεται η πλοήγηση στον Ιστότοπο, για την πραγματοποίηση συγκεντρωτικών στατιστικών αναλύσεων με στόχο τη μέτρηση της ορθής λειτουργίας του παρόντος Ιστοτόπου.

  Τα δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών αδικημάτων κατά του Ιστοτόπου και των χρηστών του Ιστοτόπου.


  Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: τα δεδομένα που σχετίζονται με τη σύνδεση και την πλοήγηση εντός του Ιστοτόπου, όπως οι διευθύνσεις με τη σημείωση URI-Uniform Resource Identifier των ζητούμενων πόρων, ο χρόνος υποβολής του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή (server), το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη, συλλέγονται με μοναδικό σκοπό τη λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία.


  Νομική βάση της επεξεργασίας:

  • παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στο να επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγούνται στον Ιστότοπο (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού)
  • έννομο συμφέρον της OVS για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής της·
  •  έννομο συμφέρον για την ανίχνευση πιθανών αδικημάτων (επίσης με βάση την ύπαρξη πιθανής νομικής υποχρέωσης).


  Περίοδος διατήρησης:

  Με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ύπαρξης ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών αδικημάτων κατά του Ιστοτόπου και των χρηστών του, τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ιστότοπο.

  Τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία συλλογής, εκτός από τις νομικές διατάξεις ή τα μέτρα των Δημόσιων Αρχών που επιβάλλουν διαφορετικό χρόνο διατήρησης σε σχέση με τις έρευνες που σχετίζονται με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό αδίκημα.


  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (CUSTOMER CARE)


  Σκοποί της επεξεργασίας: τα δεδομένα που μας παρέχετε (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών φορμών κ.λπ.) θα χρησιμοποιούνται για τις απαντήσεις μας στις αναφορές σας, στα αιτήματά σας για πληροφορίες, στις καταγγελίες, σε θέματα που σχετίζονται με την εγγύηση των προϊόντων και τη χρήση των υπηρεσιών μας.


  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απαραίτητα για την απάντηση στα αιτήματα που θα υποβάλετε στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας (για παράδειγμα, για την υπηρεσία βοήθειας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, θα σας ζητήσουμε να δώσετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας). Είστε απολύτως ελεύθεροι να επιλέξετε εάν θα μας παράσχετε ή όχι τα δεδομένα σας, αλλά εάν μας τα παράσχετε, σας ζητάμε να συμπληρώσετε τη φόρμα που μας παρέχει τα ζητούμενα δεδομένα, δεδομένου ότι είναι απαραίτητα για να απαντήσουμε στις αναφορές ή τα αιτήματά σας για πληροφορίες. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ή ελλιπούς συμπλήρωσης, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε ή να σας παράσχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες.


  Νομική βάση της επεξεργασίας:

  • εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντων ή προσυμβατικών μέτρων που εγκρίθηκαν κατόπιν αιτήματός σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού)·
  • για την υπηρεσία βοήθειας μέσω chat, εκτέλεση της αιτούμενης υπηρεσίας (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού)

  Περίοδος διατήρησης: τα δεδομένα που μας γνωστοποιούνται θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να σας απαντήσουμε ή να σας παράσχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της διαφορετικής περιόδου διατήρησης που απαιτείται για την προστασία ενώπιον δικαστηρίου.

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (E-COMMERCE)

  

  Σκοποί της επεξεργασίας

  • για την αγορά προϊόντων, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συναφθείσα σύμβαση (αποστολή των προϊόντων, τιμολόγηση των προϊόντων και διαχείριση των πληρωμών, παρακολούθηση της αποστολής, παράδοση των προϊόντων, ενδεχόμενες επιστροφές κ.λπ.)· 
  •  για τη συμμόρφωση με τις νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις, την κοινοτική νομοθεσία, και τη νομοθεσία σε φορολογικά ή λογιστικά θέματα (τιμολόγηση, τήρηση λογιστικών εγγραφών και καταχωρίσεων).

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) και διεύθυνση αποστολής των προϊόντων. Η OVS δεν υποβάλλει σε επεξεργασία τα δεδομένα που σχετίζονται με τους τρόπους πληρωμής που υποδεικνύονται από τον πελάτη (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, κωδικός CVV ασφαλείας πιστωτικής κάρτας κ.λπ.). Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται από τον προεπιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής.

  Είστε απολύτως ελεύθεροι να επιλέξετε εάν θα μας παράσχετε ή όχι τα δεδομένα σας, αλλά εάν μας τα παράσχετε, σας ζητάμε να συμπληρώσετε όλα τα ζητούμενα δεδομένα που υποδεικνύονται ως «υποχρεωτικά» (*), επειδή είναι απαραίτητα για την αγορά των προϊόντων. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ή ελλιπούς συμπλήρωσης, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στην αγορά. Η μη συμπλήρωση των δεδομένων που υποδεικνύονται ως «προαιρετικά» δεν συνεπάγεται καμία συνέπεια.


  Νομική βάση της επεξεργασίας

  • εκτέλεση της σύμβασης πώλησης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού)·
  • νομική υποχρέωση (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του Κανονισμού) => υποχρεωνόμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις, την κοινοτική νομοθεσία, και τη νομοθεσία σε φορολογικά ή λογιστικά θέματα (τιμολόγηση, τήρηση λογιστικών εγγραφών και καταχωρίσεων).

  Περίοδος διατήρησης:

  • o χρόνος που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων·
  • για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις, την κοινοτική νομοθεσία και τη νομοθεσία σε φορολογικά ή λογιστικά θέματα (τιμολόγηση, τήρηση λογιστικών εγγραφών και καταχωρίσεων) τα δεδομένα θα διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται από τον νόμο.

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ «STEFANEL LOUNGE»


  Σκοποί της επεξεργασίας: για τη διαχείριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Stefanel Lounge». Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση της κάρτας εμπιστοσύνης σας και θα σας επιτρέπουν με αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που παρέχονται στους κατόχους της κάρτας και που περιγράφονται στο κανονιστικό και ενημερωτικό υλικό (όπως εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες κ.λπ.).


  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα μητρώου και επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) που αναφέρονται στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής ή, σε περίπτωση εγγραφής που πραγματοποιείται στα καταστήματα «Stefanel», που ζητούνται από τους υπαλλήλους πωλήσεων· δεδομένα σχετικά με τους πόντους και τις εκπτώσεις που παρέχονται.

  Είστε απολύτως ελεύθεροι να επιλέξετε εάν θα μας παράσχετε τα δεδομένα σας, αλλά εάν μας τα παράσχετε, σας ζητάμε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο παρέχοντας όλα τα ζητούμενα δεδομένα που υποδεικνύονται ως «υποχρεωτικά» (*), επειδή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της κάρτας. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ή ελλιπούς συμπλήρωσης, δεν θα μπορούμε να εκδώσουμε την κάρτα. Η μη συμπλήρωση των δεδομένων που υποδεικνύονται ως «προαιρετικά» δεν συνεπάγεται καμία συνέπεια.


  Νομική βάση της επεξεργασίας: εκτέλεση της σύμβασης εγγραφής στο πρόγραμμα επιβράβευσης Stefanel Lounge (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ (Κανονισμός του προγράμματος επιβράβευσης Stefanel Lounge).


  Περίοδος διατήρησης:

  • χρόνος που απαιτείται για τη διαχείριση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης.
  • τα δεδομένα που αφορούν τις αγορές θα διατηρούνται έως 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες από την εγγραφή (ή για οποιαδήποτε άλλη περίοδο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τα μέτρα της Αρχής Ανταγωνισμού) για τους σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και διαμόρφωσης προφίλ (μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τους εν λόγω σκοπούς επεξεργασίας), και μετά το πέρας των οποίων θα καταστρέφονται ή θα καθίστανται ανώνυμα.
  • για λογιστικούς σκοπούς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον νόμο.

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)


  Σκοποί της επεξεργασίας: για την επικοινωνία μαζί σας, μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ειδοποιήσεων push, δικτύων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ψηφιακών καναλιών, για διαφημιστικές ή εμπορικές ανακοινώσεις, καθώς και για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς για να μάθουμε τον βαθμό ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες μας. Η αποστολή διαφημιστικών ή εμπορικών ανακοινώσεων μπορεί επίσης να αφορά τα διάφορα σήματα των οποίων η OVS είναι κάτοχος και τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε, στον ενημερωμένο κατάλογό τους, στον ιστότοπο www.ovscorporate.it


  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου).


  Νομική βάση της επεξεργασίας: για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Θα μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας μήνυμα στο servizioclienti@stefanel.com ή μεταβαίνοντας στην αποκλειστική περιοχή.


  Περίοδος διατήρησης: έως την ανάκληση της συγκατάθεσή σας.

   


  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

  

  Σκοποί της επεξεργασίας: θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την ανάλυσή τους και, ως εκ τούτου, για λόγους διαμόρφωσης προφίλ, για να βελτιώνουμε την εμπορική μας προσφορά χάρη στην καλύτερη γνώση των πελατών που επισκέπτονται τα καταστήματα και τον Ιστότοπο μας και τις καταναλωτικές σας συνήθειες.


  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα που σχετίζονται με τις αγορές σας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η χώρα καταγωγής, το φύλο και η ηλικία σας, η αλληλεπίδρασή σας με τη Stefanel μέσω του Ιστότοπού μας και μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσής μας. Θα μπορούμε να εξετάζουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την (ενδεχόμενη) συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Stefanel Lounge».


  Νομική βάση της επεξεργασίας: για τους σκοπούς της διαμόρφωσης προφίλ, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Θα μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας μήνυμα στο servizioclienti@stefanel.com ή μεταβαίνοντας στην αποκλειστική περιοχή ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον Ιστότοπο.


  Περίοδος διατήρησης: τα δεδομένα που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις σας με την OVS θα διατηρούνται έως 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία συλλογής. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις αγορές θα διατηρούνται σε κάθε περίπτωση έως 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες από την εγγραφή (ή για οποιαδήποτε άλλη περίοδο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τα μέτρα της Αρχής Ανταγωνισμού).  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ


  Σκοποί της επεξεργασίας: για την επαλήθευση της αλληλογραφίας μεταξύ του προσώπου που αγοράζει τα προϊόντα από τον Ιστότοπο και του κατόχου του επιλεγμένου μέσου πληρωμής.


  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: όνομα, επώνυμο, στοιχεία παραγγελιών από ηλεκτρονικό εμπόριο και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της αγοράς.


  Νομική βάση της επεξεργασίας:: έννομο συμφέρον της OVS για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης


  Περίοδος διατήρησης: 5 (πέντε) έτη μετά τη συλλογή των δεδομένων, εκτός από τη διαφορετική διάρκεια διατήρησης για την προστασία των δικαιωμάτων της OVS ενώπιον δικαστηρίου.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ


  Σκοποί της επεξεργασίας: (α) για την εγγραφή στον Ιστότοπο δημιουργώντας μια αποκλειστική περιοχή («λογαριασμός»)· (β) για την αγορά προϊόντων, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συναφθείσα σύμβαση και την αποθήκευση οποιουδήποτε περιεχομένου (π.χ. τη «λίστα επιθυμιών» για τη λίστα των αγαπημένων σας προϊόντων, το ιστορικό αγορών κ.λπ.)· (γ) για τη συμμόρφωση με τις νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις, την κοινοτική νομοθεσία, και τη νομοθεσία σε φορολογικά ή λογιστικά θέματα (τιμολόγηση, τήρηση λογιστικών εγγραφών και καταχωρίσεων).


  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα επικοινωνίας που αναφέρονται στην ηλεκτρονική φόρμα σχετικά με την εγγραφή στην αποκλειστική περιοχή. Είστε απολύτως ελεύθεροι να επιλέξετε εάν θα μας παράσχετε τα δεδομένα σας, αλλά εάν μας τα παράσχετε, σας ζητάμε να συμπληρώσετε τη φόρμα παρέχοντας όλα τα ζητούμενα δεδομένα που υποδεικνύονται ως «υποχρεωτικά» (*), επειδή είναι απαραίτητα για την εγγραφή. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ή ελλιπούς συμπλήρωσης, δεν θα μπορούμε να προβούμε στην εγγραφή σας. Η μη συμπλήρωση των δεδομένων που υποδεικνύονται ως «προαιρετικά» δεν συνεπάγεται καμία συνέπεια.


  Νομική βάση της επεξεργασίας:

  • εκτέλεση της σύμβασης εγγραφής στον Ιστότοπο (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού)·
  • νομική υποχρέωση (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του Κανονισμού) => υποχρεωνόμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις, την κοινοτική νομοθεσία, και τη νομοθεσία σε φορολογικά ή λογιστικά θέματα (τιμολόγηση, τήρηση λογιστικών εγγραφών και καταχωρίσεων).

  Περίοδος διατήρησης:

  • ο λογαριασμός σας και τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν θα διαγραφούν σε περίπτωση μη χρήσης του λογαριασμού για περισσότερα από 5 (πέντε) έτη.
  • για λογιστικούς σκοπούς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον νόμο.

  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ («ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ»)


  Σκοποί της επεξεργασίας: για τη διευκόλυνση της εμπειρίας του χρήστη κατά τη χρήση του λογαριασμού (αποκλειστικής περιοχής), επιτρέποντάς σας να παραμείνετε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας μετά το τέλος της περιόδου περιήγησης (για να δείτε ενδεχόμενες ενεργές προωθητικές ενέργειες στον λογαριασμό σας, προτεινόμενα προϊόντα, πρόσβαση στη Λίστα επιθυμιών κ.λπ.).


  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: τα διαπιστευτήρια πρόσβασής σας στην αποκλειστική περιοχή.


  Νομική βάση της επεξεργασίας: η συγκατάθεσή σας που εκφράζεται μέσω της αποδοχής ενός cookie (σας προτείνουμε να ανατρέξετε στην Πολιτική για τα Cookie μας).


  Περίοδος διατήρησης: το cookie που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας θα παραμείνει ενεργό για περίοδο 3 μηνών.

  Θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τα cookie μεταβαίνοντας στην ενότητα Ρυθμίσεις cookie που είναι διαθέσιμη στο έγγραφο της Πολιτικής για τα Cookie.

   

  GIFT CARD STEFANEL

  

  Σκοποί της επεξεργασίας: για την αποστολή και τη χρήση της Gift Card OVS σε ψηφιακή μορφή.


  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη της ψηφιακής Gift Card. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μάς κοινοποιούνται από τον αγοραστή της ψηφιακής Gift Card.


  Νομική βάση της επεξεργασίας: έννομο συμφέρον της OVS για τη διασφάλιση της παράδοσης και της χρήσης της ψηφιακής Gift Card στον παραλήπτη.


  Περίοδος διατήρησης: ο χρόνος που απαιτείται για την παράδοση της ψηφιακής Gift Card και για τη μετέπειτα χρήση της.

   

  ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ    


  Σκοποί της επεξεργασίας: εάν το προϊόν που θέλετε δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να το παραγγείλετε στα σημεία πώλησής μας και να το παραλάβετε στο σπίτι σας ή στο κατάστημα «Stefanel» που προτιμάτε. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συλλέγονται για την εκτέλεση της εντολής αγοράς σας και για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτήν (ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αποστολή, παρακολούθηση της αποστολής και παράδοση των προϊόντων, διαχείριση των πληρωμών, ενδεχόμενες επιστροφές κ.λπ.).


  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα μητρώου και επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου), πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που αγοράστηκε (π.χ. το μέγεθος).

  Είστε απολύτως ελεύθεροι να επιλέξετε εάν θα μας παράσχετε ή όχι τα δεδομένα σας, αλλά εάν μας τα παράσχετε, σας ζητάμε να συμπληρώσετε εκείνα που ορίζονται ως «υποχρεωτικά» (*), επειδή είναι απαραίτητα για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ή ελλιπούς συμπλήρωσης, δεν θα μπορούμε να σας παράσχουμε τη ζητούμενη υπηρεσία.


  Νομική βάση της επεξεργασίας

  • εκτέλεση της σύμβασης πώλησης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού)·
  • νομική υποχρέωση (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του Κανονισμού) => υποχρεωνόμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις, την κοινοτική νομοθεσία, και τη νομοθεσία σε φορολογικά ή λογιστικά θέματα (τιμολόγηση, τήρηση λογιστικών εγγραφών και καταχωρίσεων).

  Περίοδος διατήρησης:

  • o χρόνος που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων·
  • για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις, την κοινοτική νομοθεσία και τη νομοθεσία σε φορολογικά ή λογιστικά θέματα (τιμολόγηση, τήρηση λογιστικών εγγραφών και καταχωρίσεων) τα δεδομένα θα διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται από τον νόμο.

  Η OVS χρησιμοποιεί τα cookie σε ορισμένες περιοχές του Ιστοτόπου. Τα cookie είναι συνήθως σειρές κειμένου τις οποίες οι ιστότοποι (ο λεγόμενος publisher ή «πρώτο μέρος») που επισκέπτεται ο χρήστης ή διαφορετικοί ιστότοποι ή διακομιστές ιστού (τα λεγόμενα «τρίτα μέρη») τοποθετούν και αποθηκεύουν σε μια τερματική συσκευή που είναι διαθέσιμη στον χρήστη. Σας συνιστούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική για τα Cookie μας, και την διαβάσετε μαζί με το παρόν ενημερωτικό υλικό.

  Όχι, αλλά μπορείτε να επιστρέψετε την αγορά σας ενεργοποιώντας μια διαδικασία επιστροφής και θα σας επιστραφεί η τιμή αγοράς του προϊόντος, χωρίς επιπλέον κόστος.

  Στον Ιστότοπο μπορείτε επίσης να βρείτε ορισμένα εικονίδια κοινωνικών δικτύων (για παράδειγμα, της Google, της Facebook, της Amazon κ.λπ.) που επιτρέπουν στον χρήστη που περιηγείται στον Ιστότοπο να αλληλεπιδρά απευθείας με το κοινωνικό δίκτυο μέσω ενός κλικ που θα επιτρέπει στον τελευταίο να αποκτά δεδομένα σχετικά με την επίσκεψη. Σε ορισμένες περιοχές του Ιστοτόπου υπάρχει επίσης η λεγόμενη «κοινωνική σύνδεση» (δηλαδή, η ταυτοποίηση μέσω κοινωνικού δικτύου) η οποία θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στην αποκλειστική περιοχή σας μέσω του λογαριασμού του σχετικού κοινωνικού δικτύου. Σας υπενθυμίζουμε ότι όταν πραγματοποιήσετε την κοινωνική σύνδεση, θα αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική απορρήτου του ίδιου του κοινωνικού δικτύου.

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπορούν διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, η διαβίβαση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ («ΓΚΠΔ») (ειδικότερα, τα δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο μετά την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 2021/914/ΕΕ απόφαση ή προς χώρες που μπορούν να εγγυηθούν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου αποδέκτες μιας απόφασης επάρκειας που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

   

  Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μπορεί να διαβιβαστούν στο εξωτερικό σε τοποθεσίες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αυτή η διαβίβαση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ για αυτό το είδος δραστηριότητας (άρθρα από 45 έως 49). Μεταξύ άλλων: διαβίβαση σε εταιρείες που βρίσκονται σε χώρες για τις οποίες αναγνωρίζεται η ύπαρξη εγγυήσεων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισοδυναμούν με εκείνες του ΓΚΠΔ και ως εκ τούτου αποδέκτες μιας απόφασης επάρκειας που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (χώρες της Λευκής Λίστας)· ή σε εταιρείες με τις οποίες έχουν υπογραφεί ειδικές συμβατικές ρήτρες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν εγκριθεί από την Αρχή Ανταγωνισμού ή δεσμευτικοί κανόνες εταιρειών που έχουν εγκριθεί από την Αρχή Ανταγωνισμού ή η διαβίβαση πραγματοποιείται βάσει ειδικών εξαιρέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων όπως αναφέρεται στο παρακάτω σημείο με τίτλο «Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε, η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και στοιχεία επικοινωνίας».

  Η OVS S.p.A. έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι γνωστός με το ακρωνύμιο DPO (Data Protection Officer), και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λειτουργεί ως σημείο επικοινωνίας για τα αιτήματα των υποκειμένων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), μπορείτε να το κάνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου responsabileprotezionedati@ovs.it, καθώς και στον αριθμό 041 239 7500.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 15 έως 22 του Κανονισμού) έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας (άρθρο 15), τη διόρθωσή τους ή την ενσωμάτωσή τους (άρθρο 16), την ακύρωσή τους (το λεγόμενο δικαίωμα στη λήθη, άρθρο 17), τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18) το δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σας (άρθρο 20), το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για ειδικούς λόγους (άρθρο 21) και να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων (άρθρο 22). Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Ανταγωνισμού (Autorità Garante) για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (www.garanteprivacy.it).


  Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε (α) να αποστείλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο, (β) να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση servizioclienti@stefanel.com ή (γ) να αποστείλετε επιστολή στην OVS S.p.A., στη διεύθυνση via Terraglio n.17, 30174, Mestre (VE), υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

  Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε επίσης το δικαίωμα:


  (i)               να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας για διαφημιστικές/προωθητικές ανακοινώσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είστε πλέον ο παραλήπτης οποιουδήποτε τύπου επικοινωνίας, με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μόνο για τη λήψη μηνυμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών καναλιών, e-mail, SMS, MMS κ.λπ., συνεχίζοντας να λαμβάνετε εμπορικές ανακοινώσεις μόνο μέσω γραπτού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με κάποιον πάροχο, εάν προβλέπεται.

  (ii)             να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων διαμόρφωσης προφίλ.


  Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε περιοδικά το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας. Ελέγχετε τακτικά το παρόν ενημερωτικό υλικό για να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές από την τελευταία σας επίσκεψη.

  Τελευταία ενημέρωση: 20 Φεβρουαρίου 2024