Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο Κατεβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

  1.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης (εφεξής «Γενικοί Όροι») διέπουν την πώληση σε τελικούς καταναλωτές (εφεξής «Πελάτες») των ενδυμάτων και των σχετικών αξεσουάρ από τη συλλογή STEFANEL (εφεξής «Προϊόντα») που διατίθεται στην αγορά από την OVS SpA με έδρα στην οδό Via Terraglio n. 17 - 30174 Venezia Mestre, αρ. εγγραφής μητρ. Εταιρειών της Βενετίας, Φ.Κ και ΑΦΜ 04240010274 (εφεξής «Εταιρεία») μέσω της ειδικής περιοχής του ιστότοπου www.stefanel.com ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιέχονται στην ίδια μεταξύ της Εταιρείας και των Πελατών, θα διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους. Τα Προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέσω της ιστοσελίδας www.stefanel.com μόνο στην Ιταλία. Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων, ως τελικός καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα που ασκείται.

  1.2 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους ή/και αγορές που πραγματοποιούνται βάσει αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την κατάλληλη φόρμα αιτήματος βοήθειας στην περιοχή εξυπηρέτησης πελατών του ιστότοπου www.stefanel.com (εφεξής «το « Ιστότοπος").

  2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  2.1 Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην περιοχή που προορίζεται για το ηλεκτρονικό εμπόριο στον ιστότοπο www.stefanel.com δεν πρέπει να θεωρούνται προσφορές: αποτελούν απλώς μια πρόσκληση προς τους πελάτες να συνάψουν συναλλαγές μέσω της προώθησης προτάσεων αγοράς. Η πρόταση αγοράς για τα Προϊόντα διατυπώνεται από τον Πελάτη τη στιγμή της αποστολής της φόρμας παραγγελίας σε ηλεκτρονική μορφή την οποία ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει και να επιβεβαιώσει στην οθόνη περίληψης παραγγελίας. Ο Πελάτης δικαιούται επίσης να υποδείξει τόπο παράδοσης διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων. Μόλις αποσταλεί οριστικά η φόρμα παραγγελίας, εμφανίζεται μια σελίδα περίληψης της παραγγελίας και αποστέλλεται ένα e-mail που επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας. Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο Πελάτης αποδέχεται ότι οποιαδήποτε σύμβαση αγοράς θα διέπεται από αυτούς τους Γενικούς Όρους. Επομένως, όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή από την Εταιρεία, η οποία διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί οποιαδήποτε πρόταση παραγγελίας σε περίπτωση που:

  ·τα στοιχεία που παρέχονται από τον Πελάτη κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας είναι ελλιπή ή λανθασμένα·

  · ο Πελάτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως τελικός καταναλωτής ή δεν πληροί τις απαιτήσεις για την εφαρμογή των όρων πληρωμής·

  ·τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν είναι διαθέσιμα. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για αλλαγές στη διαθεσιμότητα ορισμένων Προϊόντων. Εάν μέρος μόνο των παραγγελθέντων Προϊόντων δεν είναι διαθέσιμο και δεν υπάρχουν άλλες αιτίες που μπορεί να νομιμοποιήσουν τη μη αποδοχή της πρότασης παραγγελίας, η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην πρόταση παραγγελίας που περιορίζεται στα διαθέσιμα Προϊόντα.

  · προορισμό των Προϊόντων που βρίσκονται εκτός της ιταλικής επικράτειας.

  3. PΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  3.1. Οι τιμές πώλησης των Προϊόντων, τα έξοδα αποστολής και οι τρόποι πληρωμής είναι αυτά που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και εκφράζονται σε Ευρώ. Οι τιμές πώλησης των Προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ αλλά δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής, τα οποία θα προστεθούν στο συνολικό οφειλόμενο ποσό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή των τιμών δεν θα ισχύει για προϊόντα που υπόκεινται σε παραγγελίες που έχουν ήδη αποσταλεί από τον πελάτη. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αλλαγές τιμών. .

  3.2 Ο Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει την τιμή των Προϊόντων που αγόρασε με τους ακόλουθους τρόπους: .
  Ηλεκτρονική πιστωτική κάρτα: πληρωμή με πιστωτική κάρτα Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Diners. Η διαχείριση των πληρωμών με πιστωτική κάρτα γίνεται απευθείας από τους ασφαλείς διακομιστές της Cybersource, οι οποίοι χάρη στη χρήση πρωτοκόλλων με κρυπτογράφηση SSL 128 bit εγγυώνται την ασφάλεια των online συναλλαγών. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία δεν γνωρίζει τα δεδομένα που αφορούν την πιστωτική κάρτα του Πελάτη. Μόλις ληφθεί η παραγγελία, η Εταιρεία θα υποβάλει αίτημα προέγκρισης στην πιστωτική κάρτα του Πελάτη για να διασφαλίσει ότι ο Πελάτης έχει επαρκή κεφάλαια για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Οι πιστωτικές κάρτες θα υπόκεινται σε ελέγχους και εξουσιοδοτήσεις από τον φορέα έκδοσης. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν παράλειψη εξουσιοδότησης της εν λόγω οντότητας. Μετά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 2, η πιστωτική κάρτα θα χρεωθεί οριστικά.

  4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  4.1. Τα Προϊόντα θα παραδίδονται με βάση τους χρόνους και με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην υπηρεσία παράδοσης που επιλέγει ο Πελάτης από τις επιλογές που αναφέρονται στον Ιστότοπο. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη υπηρεσία παράδοσης. Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή, η Εταιρεία θα στείλει στον Πελάτη μια ειδοποίηση αποστολής με e-mail με οδηγίες για τον τρόπο παρακολούθησης της αποστολής. Οι αποστολές γίνονται μόνο στην ιταλική επικράτεια.

  4.2. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα Προϊόντα μεταβιβάζονται στον Πελάτη κατά την παράδοση των Προϊόντων στον Πελάτη.

  5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

  5.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από το νόμο

  a) Άσκηση εκ του νόμου δικαιώματος υπαναχώρησης

  Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει χωρίς καμία ποινή και χωρίς να προσδιορίσει τον λόγο, εντός προθεσμίας 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής των Προϊόντων που αγόρασε με βάση τους παρόντες Γενικούς Όρους (εφεξής «Νόμιμος Όρος»).

  Η υπαναχώρηση πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εγγράφως (i) με αποστολή της φόρμας υπαναχώρησης που διατίθεται ως συνημμένο στους παρόντες Γενικούς Όρους ή (ii) με αποστολή γραπτής δήλωσης ταχυδρομικά στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Εταιρείας STEFANEL ταχυδρομικά στους ακόλουθους διεύθυνση: OVS SpA, STEFANEL e-commerce ca, Via Terraglio 17, 30174 Mestre Venezia, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση servizioclienti@stefanel.com.

  b) Επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης βάσει νόμου

  Αφού ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από το νόμο, ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα Προϊόντα εντός 14 ημερών από τη στιγμή κατά την οποία άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

  Η επιστροφή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  1. Επιστροφές με courier που επιλέγει ο Πελάτης, οπότε τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη.

  2. Επιστροφές μέσω συμφωνίας ταχυμεταφοράς με την Εταιρεία που υποδεικνύεται στη Φόρμα Επιστροφών, οπότε η επιστροφή θα είναι δωρεάν καθώς τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν την Εταιρεία. Από τη στιγμή που τα αγορασμένα Προϊόντα επιστρέφονται στον αποστολέα που υποδεικνύει η Εταιρεία στη Φόρμα Επιστροφής, η Εταιρεία απαλλάσσει τον Πελάτη από κάθε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς των Προϊόντων κατά τη μεταφορά.

  Η διατήρηση της ακεραιότητας των προς επιστροφή Προϊόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη της επιστροφής εξόδων που αναφέρεται στο σημείο 5.1 στοιχείο (c). Ειδικότερα, τα Προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, πλυθεί ή καταστραφεί. H ετικέτα αναγνώρισης πρέπει να είναι ακόμα επικολλημένη στα Προϊόντα με τη σφραγίδα μιας χρήσης, καθώς και τις διάφορες ετικέτες σύνθεσης και πλυσίματος.

  Τα προϊόντα που επιστρέφονται με αποστολή πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρεία με μία μόνο αποστολή. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται Προϊόντα που αποτελούν μέρος της ίδιας παραγγελίας που έχουν επιστραφεί σε διαφορετικούς χρόνους. Οι αναφορές του courier αναγράφονται στην τεκμηρίωση μέσα στο δέμα που παραδόθηκε. Τα Προϊόντα πρέπει να επιστραφούν χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευασία αποστολής.

  γ) Χρόνοι και τρόποι αποζημίωσης των επιστρεφόμενων προϊόντων

  Εάν η υπαναχώρηση έχει ασκηθεί εντός του Νόμιμου Όρου και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 5.1 (b) και οι έρευνες για τα Προϊόντα που επιστράφηκαν ως αποτέλεσμα της απόσυρσης έχουν ολοκληρωθεί θετικά, η Εταιρεία θα αποστέλλει στον Πελάτη, μέσω e-mail, τη σχετική επιβεβαίωση αποδοχής των επιστρεφόμενων

  Προϊόντων.

  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Εταιρεία θα επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο Πελάτης για την αγορά, χωρίς τυχόν εκπτώσεις ή/και προωθητικές ενέργειες.

  Όποια και αν είναι η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης, η Εταιρεία θα κάνει την επιστροφή χρημάτων το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβει απόδειξη ότι τα είδη έχουν αποσταλεί από τον Πελάτη.

  Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την ηλεκτρονική αγορά.

  Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ του παραλήπτη των Προϊόντων που αναφέρεται στη φόρμα παραγγελίας και του προσώπου που πραγματοποίησε την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών για την αγορά τους, η επιστροφή των ποσών, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα γίνει από την Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, προς το πρόσωπο που πραγματοποίησε την πληρωμή.

  5.2. Συμβατικό δικαίωμα υπαναχώρησης

  προς την) Άσκηση του δικαιώματος συμβατικής υπαναχώρησης

  Πέραν του δικαιώματος υπαναχώρησης από το νόμο σύμφωνα με το παραπάνω άρθ. 5.1. η Εταιρεία θα χορηγήσει επιπλέον προθεσμία 16 ημερών για την άσκηση του συμβατικού δικαιώματος υπαναχώρησης. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα συμβατικής υπαναχώρησης από τη 15η ημέρα παραλαβής των Προϊόντων έως την 30ή ημέρα παραλαβής των Προϊόντων.

  Το δικαίωμα συμβατικής υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί από τον Πελάτη ενεργοποιώντας τη διαδικασία επιστροφής μέσω της Ιστοσελίδας με πρόσβαση στην προσωπική περιοχή και κάνοντας κλικ στο κουμπί «αίτημα επιστροφής».

  b) Επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση συμβατικής άσκησης απόσυρσης

  Αφού ασκηθεί το συμβατικό δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα Προϊόντα εντός 14 ημερών από τη στιγμή κατά την οποία άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η επιστροφή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  1. Ο Πελάτης θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση της διαδικασίας επιστροφής μέσω της Ιστοσελίδας, μπαίνοντας στον προσωπικό χώρο και κάνοντας κλικ στο κουμπί «αίτημα επιστροφής» και, στη συνέχεια, αποστέλλοντας τα Προϊόντα στην Εταιρεία. Η αποστολή μπορεί να γίνει:
  • Μέσω μεταφορών που επιλέγει ο Πελάτης, οπότε τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν άμεσα τον Πελάτη.
  • Μέσω διαμεταφορέα που συνδέεται με την Εταιρεία που αναφέρεται στο Έντυπο Επιστροφών. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα χρειαστεί να πληρώσει προσωπικά τα έξοδα επιστροφής των αγορασθέντων Προϊόντων. Η πληρωμή των εξόδων επιστροφής των αγορασθέντων Προϊόντων θα γίνει, για λογαριασμό του Πελάτη, απευθείας από την Εταιρεία, η οποία ως εκ τούτου θα απαλλάξει τον Πελάτη από κάθε υποχρέωση πληρωμής έναντι του αποστολέα. Επιπλέον, από τη στιγμή της παράδοσης των αγορασθέντων Προϊόντων στον αποστολέα που υποδεικνύεται από την Εταιρεία στη Φόρμα Επιστροφής, η Εταιρεία απαλλάσσει τον Πελάτη από κάθε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς των Προϊόντων κατά τη μεταφορά.

  Τα προϊόντα που επιστρέφονται με αποστολή πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρεία με μία μόνο αποστολή. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται Προϊόντα που αποτελούν μέρος της ίδιας παραγγελίας που έχουν επιστραφεί σε διαφορετικούς χρόνους. Οι αναφορές του courier αναγράφονται στην τεκμηρίωση μέσα στο δέμα που παραδόθηκε. Τα Προϊόντα πρέπει να επιστραφούν χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευασία αποστολής.

  Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την ηλεκτρονική αγορά.

  Η διατήρηση της ακεραιότητας των προς επιστροφή Προϊόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη της επιστροφής εξόδων που αναφέρεται στο σημείο 5.2 στοιχείο (c). Ειδικότερα, τα Προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, πλυθεί ή καταστραφεί. η ετικέτα αναγνώρισης πρέπει να είναι ακόμα επικολλημένη στα Προϊόντα με τη σφραγίδα μιας χρήσης, καθώς και τις διάφορες ετικέτες σύνθεσης και πλυσίματος.

  c) Χρόνοι και μέθοδοι επιστροφής χρημάτων για προϊόντα που επιστρέφονται

  Σε περίπτωση άσκησης του συμβατικού δικαιώματος υπαναχώρησης, θα επιστραφεί στον Πελάτη μόνο το ποσό που κατέβαλε για τα Προϊόντα και όχι τα έξοδα αποστολής.

  Όποια και αν είναι η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης, η Εταιρεία θα κάνει την επιστροφή χρημάτων το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβει απόδειξη ότι τα είδη έχουν αποσταλεί από τον Πελάτη.

  Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε τη στιγμή της ηλεκτρονικής αγοράς. Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ του παραλήπτη των Προϊόντων που αναφέρεται στη φόρμα παραγγελίας και του προσώπου που πραγματοποίησε την πληρωμή των οφειλόμενων ποσών για την αγορά τους, η επιστροφή των ποσών, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα γίνει από την Εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, προς το πρόσωπο που πραγματοποίησε την πληρωμή.

  6. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  6.1. Τα Προϊόντα που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα είναι προϊόντα με επωνυμία STEFANEL και άλλες επωνυμίες που είναι νόμιμα διαθέσιμα από την Εταιρεία. Τα χαρακτηριστικά κάθε Προϊόντος εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μέσα σε κάθε φύλλο προϊόντος, ωστόσο τα χρώματα του ίδιου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στα πραγματικά λόγω του προγράμματος περιήγησης και της οθόνης που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο.

  7. Warranty

  7.1 Η νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης προβλέπεται ως υποχρέωση του πωλητή με νομοθετικό διάταγμα 6-9-2005 αρ. 206 άρθ. 128 και επόμενα. Αυτή είναι μια εγγύηση που αφορά όλα τα καταναλωτικά αγαθά και καλύπτει την έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών για μέγιστη περίοδο 24 μηνών από την παράδοση για αγορές που πραγματοποιούνται από ιδιώτες. Η έλλειψη συμμόρφωσης πρέπει να αναφερθεί στον πωλητή εντός 2 μηνών από την ημερομηνία ανακάλυψης του ελαττώματος. Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που εμφανίζεται εντός 6 μηνών από την αγορά των αγαθών υπήρχε ήδη την ημερομηνία εκείνη.

  7.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης θεωρεί ότι τα Προϊόντα που αγοράστηκαν είναι ελαττωματικά, μπορεί να επωφεληθεί από τη νόμιμη εγγύηση με τους εξής τρόπους:

  α) Ζητήστε επιστροφή της τιμής, ενεργοποιώντας τη διαδικασία επιστροφής στον Ιστότοπο με πρόσβαση στον προσωπικό χώρο εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω Προϊόντων ή στέλνοντας τα προϊόντα στο κατάστημα STEFANEL Via Cola Di Rienzo 219/221 / 223, 00192 Roma. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία θα εξετάσει προσεκτικά το επιστρεφόμενο Προϊόν (το οποίο πρέπει να φέρει τις διάφορες συνθέσεις πλυσίματος και ετικέτες επωνυμίας) και θα γνωστοποιήσει εάν το επιστρεφόμενο Προϊόν έγινε αποδεκτό ή όχι. Σε περίπτωση αποδοχής των ελαττωματικών Προϊόντων, η Εταιρεία θα επιστρέψει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον Πελάτη.

  8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  8.1 Όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία, των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη και τους σχετικούς σκοπούς, γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο.

  9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  9.1. Οι Γενικοί Όροι Πώλησης διέπονται από το ιταλικό δίκαιο και ειδικότερα από το νομοθετικό διάταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 αρ. 206 (Κώδικας Καταναλωτή) με ειδική αναφορά στη νομοθεσία για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και το νομοθετικό διάταγμα 9 Απριλίου 2003 αρ. 70 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την εγκυρότητα, την ερμηνεία ή την εκτέλεση των παρόντων Γενικών Όρων πώλησης, η κατά τόπον αρμοδιότητα είναι του δικαστή του τόπου κατοικίας ή κατοικίας του καταναλωτή.  ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ


  Αποστολή με ταχυδρομείο στην OVS SpA στο STEFANEL e-commerce ca, Via Terraglio 17, 30174 Mestre Venice ή με e-mail στη διεύθυνση servizioclienti@stefanel.com

  Δια του παρόντος, ο κάτωθι υπογεγραμμένος γνωστοποιεί την υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων προϊόντων:

  [Να διευκρινιστεί σαφώς τα σχετικά προϊόντα]

  Παραγγέλθηκε στις [ εισαγωγή ημερομηνίας ] / ελήφθη στις [ εισαγωγή ημερομηνίας ]

  Όνομα καταναλωτή:

  Διεύθυνση καταναλωτή:

  Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν αυτό το έντυπο αποσταλεί σε έντυπη έκδοση)

  Δεδομένα