Subscribe to our newsletter and get a 10% off
x

Privacy Policy

GİZLİLİK POLİTİKASI WEB SİTESİ

www.stefanel.com web sitesindeki bu bilgi uyarısı AB Yönetmeliği 2016/679 ("Genel Veri Koruma Yönetmeliği" veya “GDPR") Madde 13’e uygun olarak verilmektedir.

1. VERİLERİ KONTROL EDEN TARAFLAR

Verileri Kontrol Eden Taraflar şunlardır: Stefanel S.P.A. in A.S. (C.F. ve P.I. 01413940261; REA: TV-154803), genel merkez Via Postumia 85 - 31047 Ponte di Piave - Treviso (İtalya) ve Triboo Digitale S.r.l. (C.F. ve P.I. 02912880966; REA: MI-1901658), genel merkez Viale Sarca 336 - 20126 - Milan, İtalya (bundan böyle tek başlarına "Kontrol Eden Taraf" veya “Verileri Kontrol Eden Taraf” ve hep birlikte "Kontrol Eden Taraflar" veya "Verileri Kontrol Eden Taraflar” olarak anılacaktır).

2. VERİ İŞLEMENİN AMACI VE HUKUKİ DAYANAK

İlgili tarafça sunulan kişisel bilgiler (bundan böyle "Veri” olarak anılacaktır) aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

a) talep edilen hizmetlerin (bundan böyle "Hizmet” olarak anılacaktır) gerçekleştirilmesi: örneğin. web arayüzüne göre hizmetlerin sunulması, kullanıcıların kaydolması, sitemizin veritabanına isteyerek abone olan kişilerle ilgili bilgilerin sunulması, eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgilerin sunulması;

b) belli izinlerin alınmasına bağlı olarak, ürün ve hizmetler hakkında ticari ve/veya promosyon mesajlarının gönderilmesi ve pazar araştırmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla ("Doğrudan Pazarlama");

c) belli izinlerin alınması amacıyla, Kontrol Eden Taraflarca sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ayrıca bireysel veya toplu profil oluşturma ve pazar araştırmaları (örn. tüketim tercihlerini ve satın alma alışkanlarını analiz etmek ve istatistikleri derlemek ) ("Profil Oluşturma") yoluyla müşterilerin belli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili tarafın davranışını, alışkanlıklarını ve tüketim eğilimlerini analiz etmek amacıyla;

d) belli izinlerin alınması amacıyla, Verileri Kontrol Eden Taraflarla bağlantılı veya bunlarla ilgili diğer şirketlere ve ayrıca bunları işleyebilecek, yukarıda bahsi geçen ürün ve hizmetler üzerinde ticari ve/veya promosyon mesajları gönderebilecek ve ayrıca pazar araştırması yapabilecek ortak şirketlerine Verileri iletmek amacıyla (“Pazarlama üçüncü tarafları”).

3. İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

3.1 İnternet gezinme verileri

Bu veri kategorisinde siteye bağlanan kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya etki alanları, talep edilen kaynakların adresleri, talep saati, sunucuya talebin gönderilmesinde kullanılan yöntem, buna karşılık alınan dosya boyutu, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu belirten sayısal kod (başarılı, hatalı, vb.) ve işletim sistemi ve kullanıcı bilgisayar ortamıyla ilgili diğer parametreler yer alır.

3.2 Kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak sunulan veriler

Bu sitede belirtilen adreslere e-postaların isteğe bağlı, açık ve gönüllü olarak gönderilmesi, taleplere yanıt verilmesi amacıyla gönderici adresinin ve ayrıca formatta belirtilen diğer verilerin daha sonradan alınmasını gerektirir.

4. KİŞİSEL BİLGİLERİN ALICILARI

Kişisel bilgiler, şirket bünyesinde gerektiği gibi görevlendirilen yetkili Stefanel personeli tarafından işlenebilir. Ayrıca, üçüncü taraflarca gerektiği gibi veri işleyen taraf olarak tayin edilen Stefanel adına işlenebilir.

Her ne suretle olursa olsun, kişisel bilgiler ifşa edilmez.

5. KİŞİSEL BİLGİLERİN ULUSLARARASI ÖLÇEKTE AKTARIMI

Kişisel bilgiler, Kontrol Eden Taraflar ve/veya veri işleyen taraf olarak tayin edilen üçüncü taraflara ait olan ve/veya bunların kullanımına sunulan Avrupa Birliği içinde ve dışında yer alan sunucularda yönetilip saklanır.

6. VERİ SAKLAMA DÖNEMİ

Web sitesindeki formlar aracılığıyla toplanan ve ilgili taraflara ait veriler, taleplere yönelik geri bildirim sunmak için gerekli süre boyunca saklanır.

Çerezler aracılığıyla toplanan veriler, ilgili çerezle belirlenen zaman aralığı boyunca saklanır. Daha fazla bilgi için, lütfen sitenin çerez politikasına bakın.

7. VERİLERİ SUNMA

(a) ile ilgili olarak, kullanıcılar gönüllü olarak kişisel bilgiler sunmaktadır; bununla birlikte veri sunmayı reddetmek kullanıcının talep edilen hizmeti almasını engeller.

Diğer amaçlar için veri işleme izni isteğe bağlıdır.

8. VERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ

Yukarıda bahsi geçen her bir amaç için veri işleme basılı, otomatik veya elektronik yöntemlerle gerçekleştirilir; buna herhangi bir sınırlama olmaksızın posta veya e-posta, telefon (örn. talep edilmeden yapılan aramalar, SMS, MMS), faks ve diğer IT kanalları (örn. web sitesi, mobil, uygulama) dâhildir. Bu yöntemler, veri ihlali risklerini minimum düzeye indirecek önlemlerin uygulanması yoluyla bahsi geçen veri korumaya göre güvenliği ve gizliliği güvence altına alabilmelidir.

9. OTOMATİK KARAR ALMA SÜRECİ

Tek ve toplu profil oluşturma etkinliği, tüketim tercihlerinin ve satın alma alışkanlıklarının analiz edilmesini, bunun yanında istatistiklerin geliştirilmesini hedefler.

10. KİŞİYE GÖRE DEĞİŞEN SINIRLAMALAR

Yalnızca 16 yaşı aşmış kişiler web sitesine kaydolabilir.

11. İLGİLİ TARAFIN HAKLARI

GDPR’ye uygun olarak ve burada belirtilen koşullara bağlı olarak, ilgili taraf aşağıdaki haklara sahiptir:

1. erişim hakkı; örn. kişisel bilgilerin işleneceği (işlenmeyeceği) noktasında teyit alma hakkı ve eğer işlenecekse buna erişim hakkı;

2. düzeltme ve iptal hakkı; örn. Kontrol Eden Taraftan yanlış kişisel bilgileri düzeltme ve / veya eksik kişisel bilgilerin tamamlanmasını veya kişisel bilgilerin silinmesini talep etme hakkı;

3. veri işlemeyi kısıtlama hakkı; örn. kişisel bilgileri işlemeyi askıya almayı talep etme hakkı;

4. veri taşınabilirliği hakkı; kişisel verileri yapılandırılmış, sık kullanılan bir şekilde ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma hakkı ve ayrıca kişisel bilgileri farklı bir veri kontrol eden tarafa aktarma hakkı;

5. reddetme hakkı; örn. kişisel bilgileri işlemeyi reddetme hakkı; buna kişisel bilgilerin pazarlama ve profil oluşturma amacıyla işlenmesi dâhildir;

6. kişisel bilgilerin yasalara aykırı bir şekilde işlenmesi halinde ulusal ölçekte yetkili veri koruma makamıyla iletişime geçme hakkı.

12. HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ

İlgili taraflar "Stefanel S.P.A. in A.S., Legal Department, Via Postumia, 85 31047 Ponte di Piave (TV), İtalya” adresine iadeli taahhütlü mektup göndererek veya aşağıdaki adrese e-posta göndererek haklarını kullanabilirler:

responsabileprotezionedati@stefanel.com.

*

Verileri Kontrol Eden Taraflar, bu bilgi uyarısının güncel kalması için gerekli adımları atacaktır.