FW20 -30% automatic discount to cart and Free shipping for all orders over €199
x

Privacy Policy

PAGINA WEB A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Această notificare de informare de pe pagina web www.stefanel.com este furnizată în temeiul articolului 13 din Reg. UE 2016/679 („General Data Protection Regulation” - Regulamentul general privind protecția datelor sau „GDPR”).

1. OPERATORII DE DATE

Operatorii de date sunt Stefanel S.P.A. in A.S. (C.F. și P.I. 01413940261; REA: TV-154803) cu sediul social pe Via Postumia 85 - 31047 Ponte di Piave - Treviso (Italia) și Triboo Digitale S.r.l. (C.F. și P.I. 02912880966; REA: MI-1901658), cu sediul social pe Viale Sarca 336 - 20126 - Milano, Italia (denumit în continuare „operatorul” sau „operatorul de date” în mod individual și „operatorii” sau „operatorii de date” în mod colectiv).

2. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR ȘI BAZA LEGALĂ

Datele personale (denumite în continuare „date”) furnizate de partea interesată sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:

a) îndeplinirea serviciului solicitat (denumit în continuare „serviciu”): de exemplu, furnizarea serviciilor bazate pe interfața web, înregistrarea utilizatorilor, furnizarea de informații referitoare la persoanele care s-au abonat în mod voluntar la baza de date a paginii noastre web, furnizarea de informații referitoare la activități de formare;

b) supuse unui consimțământ specific, în scopul trimiterii comunicărilor comerciale și/sau promoționale cu privire la produse și servicii și pentru efectuarea cercetărilor de piață („marketing direct”);

c) supuse unui consimțământ specific, în scopul analizării comportamentului, obiceiurilor și predispozițiilor de consum ale părții interesate, pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite de operatori, precum și pentru a îndeplini nevoile specifice ale clienților prin profilare individuală sau colectivă și cercetare de piață (de exemplu, pentru analizarea alegerilor de consum și obiceiurilor privind achizițiile și pentru compilarea statisticilor) („profilare”);

d) supuse unui consimțământ specific, în scopul comunicării datelor către alte companii conectate sau asociate operatorilor de date, precum și companiilor partenere care le pot prelucra și pot trimite comunicări comerciale și/sau promoționale privind produsele și serviciile companiilor menționate mai sus, precum și pentru efectuarea cercetărilor de piață („terțe părți de marketing”).

3. TIPURILE DE DATE PRELUCRATE

3.1 Date privind navigarea pe internet

Această categorie de date include adrese IP sau domenii ale calculatoarelor utilizate de utilizatorii care se conectează la pagina web, adresele resurselor solicitate, momentul solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitării către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric ce indică starea răspunsului oferit de server (reușit, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului.

3.2 Datele furnizate în mod voluntar de către utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară a e-mail-urilor către adresele indicate pe această pagină web presupune obținerea, pe cale de consecință, a adresei expeditorului, în scopul transmiterii răspunsurilor la solicitări, precum și a oricăror alte date incluse în format.

4. DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Datele personale pot fi prelucrate de personalul autorizat al Stefanel S.P.A. in A.S., desemnat în mod corespunzător. În plus, acestea pot fi prelucrate în numele Stefanel de către terțe părți, desemnate în mod corespunzător ca operatori de date.

Datele personale nu vor fi dezvăluite în nicio situație.

5. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL DATELOR PERSONALE

Datele personale sunt gestionate și stocate pe servere situate în interiorul și în afara Uniunii Europene, deținute sau aflate la dispoziția operatorilor și/sau terțelor părți desemnate în mod corespunzător ca operatori de date.

6. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele părților interesate, colectate prin formularele paginii web, sunt stocate pe perioada necesară pentru acordarea răspunsurilor la solicitările acestora.

Datele colectate prin cookie-uri sunt stocate pe perioada de timp stabilită de cookie-ul individual. Pentru mai multe informații, consultați politica referitoare la cookie-uri a paginii web.

7. FURNIZAREA DATELOR

În ceea ce privește punctul (a), utilizatorii furnizează datele personale în mod voluntar: cu toate acestea, refuzul furnizării datelor exclude utilizatorul din cadrul serviciului solicitat.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri ulterioare este opțional.

8. METODE DE PRELUCRARE A DATELOR

Prelucrarea datelor în fiecare dintre scopurile menționate mai sus este efectuată utilizând metode pe suport de hârtie, automatizate sau electronice, dar și alte metode, precum poștă, e-mail, telefon (de exemplu, apeluri nesolicitate, SMS, MMS), fax și alte canale IT (de exemplu, pagini web, mobil, aplicații), potrivite pentru garantarea securității și confidențialității, conform așa-numitei protecții implicite a datelor, mai exact, implementarea măsurilor pentru minimizarea riscurilor de încălcare a securității datelor.

9. PROCESUL AUTOMATIZAT DE LUARE A DECIZIILOR

Activitatea de profilare individuală sau colectivă vizează analizarea alegerilor de consum și obiceiurilor privind achizițiile, precum și elaborarea statisticilor.

10. LIMITĂRI SUBIECTIVE

Doar persoanele cu vârsta de peste 16 ani se pot abona la pagina web.

11. DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE

În temeiul GDPR și fiind supusă condițiilor specificate în acesta, partea interesată deține următoarele drepturi:

1. dreptul de acces, mai exact, dreptul de a obține confirmarea că datele personale (nu) sunt prelucrate și, după caz, de a obține acces la acestea;

2. dreptul la rectificare și anulare, mai exact, dreptul de a obține, din partea operatorului, rectificarea datelor personale inexacte și/sau completarea datelor personale incomplete sau ștergerea datelor personale;

3. dreptul de restricționare a prelucrării datelor, mai exact, dreptul de a solicita suspendarea prelucrării datelor personale;

4. dreptul la portabilitatea datelor, mai exact, dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de dispozitive, precum și dreptul de a transmite datele personale către un alt operator de date;

5. dreptul la opoziție, mai exact, dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, inclusiv prelucrării datelor personale în scopuri de marketing și profilare, după caz;

6. dreptul de a contacta autoritatea națională competentă din domeniul protecției datelor, în cazul unei prelucrări ilegale a datelor personale.

12. CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

Părțile interesate își pot exercita drepturile trimițând o scrisoare recomandată către Stefanel S.P.A. in A.S., Departamentul juridic, Via Postumia, 85 31047 Ponte di Piave (TV) sau trimițând un e-mail către următoarea adresă:

responsabileprotezionedati@stefanel.com.

*

Operatorii de date vor menține această notificare de informare actualizată.